Herbestemming met nieuwbouw in Amsterdam

In 2015 werd ons gevraagd het kantoorgebouw aan de Paasheuvelweg 15 te Amsterdam te modelleren met het oog op herbestemming naar woningbouw. Nadat we de bestaande situatie gemodelleerd hadden, kwamen er nieuwe  ontwikkelingen in de planvorming. Na een korte pauze hebben we in het tweede kwartaal van 2016 dit project weer opgepakt, maar nu met een nieuw eindstation. Naast de herbestemming van het bestaande gebouw, wordt er nu tevens een nieuwbouw woontoren aan gekoppeld. Op deze wijze moet de gehele ontwikkeling binnen de nieuwe visie van het gebied gaan passen.

Wij hebben het concept van conceptontwikkelaar Lodewijk Bedeaux vertaald naar een schetsontwerp en als BIM, artist impressions en diverse filmpjes aangeleverd. Dit schetsontwerp is onlangs gepresenteerd en enthousiast goedgekeurd door de supervisor van het herontwikkelingsgebied in Amsterdam Zuid-Oost. Verdere uitwerking van dit plan is aanstaande.