Blaak 34, Rotterdam

De renovatie van het monumentale gebouw aan Blaak 34 in Rotterdam – naar ontwerp van V8 Architects- is uitgevoerd door Van Omme & De Groot. De architect heeft het ontwerp gedocumenteerd middels 2D tekenwerk, gebaseerd op een uitgebreid archiefonderzoek. Deze tekeningen zijn accuraat en geven de uitgangspunten van het ontwerp prima weer.

Lees verder

Ondanks deze zorgvuldige set informatie bleek er tijdens de uitvoering van het project behoefte aan informatie die niet meegenomen was in de set tekeningen van de architect. Co-makers, zoals Stam montagebouw welke plafond- en wanden levert en monteert en het installatiebedrijf, wensen informatie met betrekking tot de constructieve betonbalken onder het plafond. Deze balken zijn na het slopen van bestaande onderdelen in beeld gekomen en was voor die tijd onbekende informatie. Aangezien Stam montagebouw al een 3D model gebouwd had, ligt het voor de hand de informatie in 3D met elkaar te vergelijken.

Om in deze fase snel de toestand van het gebouw in beeld te krijgen, heeft MAD een 3D scan laten maken door BIMnD met een pointcloud (e57-bestand) als resultaat. De pointcloud hebben wij in ARCHICAD ingeladen tezamen met de ifc’s van Stam montagebouw en de tekeningen van de architect. Op deze wijze breng je in zeer korte tijd de knelpunten in beeld en kun je in gezamenlijk overleg gericht oplossingen bedenken en uitvoeren.

Naast de checks van de ifc’s van de onderaannemers met de pointcloud, zijn ook direct de 2D tekeningen van de architect gecheckt op nauwkeurigheid, met als conclusie dat er met nauwkeurig werken en degelijk archiefonderzoek goede 2D tekeningen te maken zijn van een bestaand gebouw. Desalniettemin zijn wij van mening dat vooral bij een renovatieproject een 3D gebouwmodel tot de beschikking hebben een efficiënter en meer bruikbaar uitgangspunt oplevert voor alle project betrokkenen. Daarbij is scannen op weloverwogen momenten van belang. Vooraf om de stand voor sloop vast te leggen en vervolgens na (interne) sloop om casco voor wederopbouw exact vast te stellen.

Artist impressions en foto’s exterieur zijn eigendom en afkomstig van V8 Architects te Rotterdam.