Drive-In Units, Naaldwijk

Drive-In Units, Naaldwijk

Het project ‘Drive-in Units Naaldwijk’ is een sterk verbeterd storage-concept met veel aandacht voor het ontwerp van gevels en het integreren van een hellingbaan.

Hierdoor heeft het pand naast een open uitstraling tevens oneindige mogelijkheden voor een flexibele indeling waarbinnen alle denkbare verhuurbare m2 opslagboxen mogelijk zijn. Eind 2018 is het project afgerond.