Kamers met Kansen, Gorinchem

Kamers met Kansen, Gorinchem

Kamers met Kansen is een concept, woonprojecten en een organisatie (de stichting KmK Nederland). Rode draad is dat partners uit verschillende branches samenwerken aan een gezamenlijk doel: meer jongeren op weg helpen naar een solide toekomst.

Lees verder

Dit project betreft een herbestemmingsproject van 5 geschakelde rijwoningen, waarbij het programma van Kamers met Kansen ingepast moest worden. Door Yvonne van der Pluijm Architectuur is een passend en goed uitvoerbaar programma bedacht en ontworpen.

MAD heeft in samenwerking met Yvonne van der Pluijm de omgevingsvergunning tekeningen gemaakt, uiteraard als extract van een BIM. Buiten de bouwkundige ingrepen zijn ook een nieuwe tuinindeling en aansluitend terrein ontworpen, passend bij de nieuwe indeling.