Keizer Karel College, Amstelveen

Keizer Karel Collega, Amstelveen

Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school in Amstelveen met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium. Door het groeiende aantal leerlingen zet het schoolgebouw uit 1968 in op renovatie en uitbreiding van 12.500 m² naar 15.000 m² om te verduurzamen én verdere groei de komende 30 jaar op te vangen.

Lees verder

Aansluitend op de huidige onderwijsvisie van het KCC is naast duurzaamheid en huisvesting ook de leer- en studiepleinen én goede leer- en werkomgeving belangrijk. Daarmee realiseert het college een frisse school met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Voor de sportvoorzieningen komt een apart plan.

MAD is voor dit project geselecteerd voor de uitwerking van het Technisch ontwerp en de BIM-coördinatie. De opdracht startte met een minimale BIM ambitie (alleen clash controles) en groeide uit tot een hoogwaardig BIM proces, waarbij vraag gestuurd steeds meer relevante data aan het model is toegevoegd en er tot op afwerkingsniveau is gemodelleerd.

Projectinformatie

Locatie: Amstelveen
Type: 
Renovatie en uitbreiding
Programma: Van 12.500 m² naar 15.000 m²
Dienst MAD: Technisch Ontwerp en BIM-coördinatie
Jaar: 2021-2022
Opdrachtgever: 
Keizer Karel College
Architect: LIAG
Directievoering: ABCnova
Aannemer: 
Dura Vermeer Renovatie Midden West