Uitbreiding woning en nieuwbouw garage Vlotlaan, Monster

Uitbreiding woning en nieuwbouw garage Vlotlaan, Monster

In 2003, ruime tijd voor oprichting van ons bureau, waren we wel al druk met de eerste zelfstandige ontwerp en tekenwerkzaamheden. Één van die projecten bevindt zich op de Vlotlaan in Monster. Daar is zowel de woning uit 1902 flink aangepakt en uitgebreid en is enkele jaren later ook een nieuwe garage c.q. werkplaats gebouwd.

Lees verder

De woning was in basis vrij klein en is daarom aan de achter- en zijkant flink uitgebreid, waardoor er ruimte ontstond voor een ruime keuken en thuiswerkplek. De karakteristieke mansardekap zorgde binnen letterlijk voor kopzorgen, omdat het spant lage dwarsverbindingen had. Samen met een gespecialiseerde constructeur zijn de spanten aangepast, zodat er een voor de huidige tijd, gangbare vrije doorgang kwam. De spanten zijn hierna behandeld en in de olie gezet, zodat het authentieke karakter ervan wordt benadrukt.

In 2007 is er op de plek van een oude hobbykas een nieuwe garage c.q. werkplaats bebouwd, welke integraal met een nieuwe erfafscheiding naar de openbare weg is ontworpen.